23/05/2024
665 491 913
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski
KRS 0000232719

Oferta

Grupa wsparcia dla rodziców

Grupa wsparcia dla rodziców - członków Stowarzyszenia spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00. Organizacja tych spotkań wyniknęła z zaobserwowanej potrzeby rozmowy u rodziców dzieci i osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń, dzielenia się trudnościami, ale i radościami, jakie niosą kolejne dni.

Celem spotkań jest:

- umożliwienie odreagowania stresów i napięć dnia codziennego

- dzielenie się własnymi doświadczeniami i uczuciami

- poradnictwo na temat możliwych form pomocy dziecku.

Do grupy można dołączyć w dowolnym momencie. Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia świetlicowe

W każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 18:00 Stowarzyszenie uruchomiło działalność świetlicową dla wszystkich zainteresowanych członków.

Prowadzący oferują interesujące zajęcia integrujące w formie zabaw, gier oraz z zakresu arteterapii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w zajęciach!

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Stowarzyszenie wspierając osoby z upośledzeniem w stopniu głębokim, zwłaszcza te, które ukończyły już edukację, zorganizowało zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.

Celem indywidualnych zajęć jest stworzenie podopiecznym lepszych warunków kontaktowania się ze światem zewnętrznym, podtrzymywanie i rozwijanie spontanicznej aktywności, a także stymulowanie rozwoju, wzmacnianie motywacji oraz tych sił biologicznych i psychicznych, które są u danej osoby najsilniejsze.

Zajęcia prowadzone przez specjalistów - oligofrenopedagogów.

Opis metod wykorzystywanych przez specjalistów znajduje się w zakładce Metody pracy.

Zajęcia oraz porady prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów:

  • pedagodzy specjalni
  • fizjoterapeuta
  • logopeda
  • psycholodzy
  • specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
  • specjalista metod alternatywnej komunikacji.