23/05/2024
665 491 913
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski
KRS 0000232719

O nas

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach powstało w 1994 roku. Zostało założone przez grupę rodziców dzieci niepełnosprawnych, spośród której wyłoniono prezesa pana Ryszarda Nowaka. Pierwotnymi założeniami Stowarzyszenia było m.in. wzajemne wspieranie się rodziców, dzielenie informacjami, udzielanie pomocy. Pierwsza siedziba mieściła się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Staszica 34. Następnie została przeniesiona do budynku przy ulicy Korczaka 5. Prezesem Stowarzyszenia była wówczas pani Danuta Węgrzycka.

 

Od roku 2006 Stowarzyszenie mieści się w budynku SOSW w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 8. Nowym prezesem, który reaktywował działalność organizacji była wówczas p. Aleksandra Balcerak, pełniąca do dzisiaj funkcje z-cy prezesa. W kolejnej kadencji funkcję prezesa pełniła p. Anna Mogielińska.

 

Obecnie stanowisko prezesa sprawuje p. Agnieszka Turek. Od 2010 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Środki uzyskiwane z odpisów podatkowych stanowią największe źródło finansowania naszego Stowarzyszenia, bo ok. 90%. Pozostałe 10% to wpływy ze składek członkowskich. Z roku na rok zauważamy tendencję wzrostową. Dzięki uprzejmości ludzi dobrej woli w roku 2011 nastąpił wzrost wpływu środków z 1% o 50% w stosunku do ubiegłego roku, co bardzo nas cieszy. Środki uzyskane od podatników są wydatkowane w sposób celowy, zasadny i bardzo oszczędny. Zostaną wykorzystane jako konieczny wkład własny przy realizacji projektów.

 

Docelowo planujemy utworzyć świetlicę środowiskową skupiającą dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich pełnosprawnych rówieśników, która działałaby w godzinach popołudniowych zapewniając im ciekawe zajęcia a rodzicom chwilę wytchnienia.

 

W bieżącym roku nastąpiły zmiany w statucie Stowarzyszenia dotyczące poszerzenia działalności o realizację zadań na rzecz osób mających szczególnie trudną sytuację życiową. W 2014 roku oferujemy podopiecznym Stowarzyszenia czyli osobom niepełnosprawnym bądź dzieciom i młodzieży pełnosprawnej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej: udział w wielu imprezach, wyjazdach i piknikach organizowanych przez Stowarzyszenie bądź przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, nieodpłatną specjalistyczną pomoc terapeutyczną, konsultacje dotyczące praw osób niepełnosprawnych, pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów, pism o dotacje m.in. wniosków na turnusy rehabilitacyjne, do zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ponadto warto zaznaczyć, iż przy Stowarzyszeniu działa grupa wsparcia składająca się z rodziców dzieci niepełnosprawnych, która spotyka się regularnie raz w miesiącu.

 

Wybór Stowarzyszenia, które chce się wesprzeć 1% jest indywidualną sprawą każdego człowieka. Wszystkie organizacje mają równe szanse. W ramach naszej działalności pomagamy konkretnej grupie docelowej, która ze względu na swoje niepełnosprawności i sytuację życiową otrzymuje nieliczne, bezpłatne oferty od lokalnych instytucji dotyczące terapii, rekreacji i innych form pomocy. W związku z tym prowadzimy akcję promocyjną obejmującą druk kalendarzy, kalendarzyków i folderów Stowarzyszenia. Mottem naszej organizacji są słowa H. D. Thoreau "Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych".

 

W imieniu wszystkich naszych podopiecznych składamy Państwu serdeczne podziękowania za przekazanie 1%.

 

Skład zarządu

  • Agnieszka Turek - prezes
  • Aleksandra Balcerak - zastępca prezesa
  • Anna Podgajna - zastępca prezesa
  • Marzena Jaworska - skarbnik