Zajęcia świetlicowe

W każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 18:00 Stowarzyszenie uruchomiło działalność świetlicową dla wszystkich zainteresowanych członków. Prowadzący oferują interesujące zajęcia integrujące w formie zabaw, gier oraz z zakresu arteterapii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w zajęciach!