Zajcia rewalidacyjno - wychowawcze

Stowarzyszenie wspierając osoby z upośledzeniem w stopniu głębokim, zwłaszcza te, które ukończyły już edukację, zorganizowało zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.
Celem indywidualnych zajęć jest stworzenie podopiecznym lepszych warunków kontaktowania się ze światem zewnętrznym, podtrzymywanie i rozwijanie spontanicznej aktywności, a także stymulowanie rozwoju, wzmacnianie motywacji oraz tych sił biologicznych i psychicznych, które są u danej osoby najsilniejsze.
Zajęcia prowadzone przez specjalistów - oligofrenopedagogów.
Opis metod wykorzystywanych przez specjalistów znajduje się w zakładce Metody pracy.