O nas

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach powstało w 1994r. Zostało założone przez grupę rodziców dzieci niepełnosprawnych, spośród której wyłoniono prezesa pana Ryszarda Nowaka. Pierwotnymi założeniami Stowarzyszenia było m.in. wzajemne wspieranie się rodziców , dzielenie informacjami, udzielanie pomocy. Pierwsza siedziba mieściła się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Staszica 34 . Następnie została przeniesiona do budynku przy ulicy Korczaka 5. Prezesem Stowarzyszenia była wówczas pani Danuta Węgrzycka.

Od roku 2006 Stowarzyszenie mieści się w budynku SOSW w Koluszkach przy ulicy Budowlanych 8.Nowym prezesem, który reaktywował działalność organizacji była wówczas p. Aleksandra Balcerak, pełniąca do dzisiaj funkcje z-cy prezesa.W kolejnej kadencji funkcję prezesa pełniła p. Anna Mogielińska.

Obecnie stanowisko prezesa sprawuje p. Agnieszka Turek. Od 2010 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Środki uzyskiwane z odpisów podatkowych stanowią największe źródło finansowania naszego Stowarzyszenia, bo ok. 90%. Pozostałe 10% to wpływy ze składek członkowskich Z roku na rok zauważamy tendencję wzrostową. Dzięki uprzejmości ludzi dobrej woli w roku 2011 nastąpił wzrost wpływu środków z 1% o 50% w stosunku do ubiegłego roku, co bardzo nas cieszy. Środki uzyskane od podatników są wydatkowane w sposób celowy, zasadny i bardzo oszczędny. Zostaną wykorzystane jako konieczny wkład własny przy realizacji projektów.

Docelowo planujemy utworzyć świetlicę środowiskową skupiającą dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich pełnosprawnych rówieśników, która działałaby w godzinach popołudniowych zapewniając im ciekawe zajęcia a rodzicom chwilę wytchnienia.

W bieżącym roku nastąpiły zmiany w statucie Stowarzyszenia dotyczące poszerzenia działalności o realizację zadań na rzecz osób mających szczególnie trudną sytuację życiową. W 2014 roku oferujemy podopiecznym Stowarzyszenia czyli osobom niepełnosprawnym bądź dzieciom i młodzieży pełnosprawnej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej: udział w wielu imprezach, wyjazdach i piknikach organizowanych przez Stowarzyszenie bądź przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, nieodpłatną specjalistyczną pomoc terapeutyczną, konsultacje dotyczące praw osób niepełnosprawnych, pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów, pism o dotacje m.in. wniosków na turnusy rehabilitacyjne, do zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ponadto warto zaznaczyć, iż przy Stowarzyszeniu działa grupa wsparcia składająca się z rodziców dzieci niepełnosprawnych, która spotyka się regularnie raz w miesiącu.

Wybór Stowarzyszenia,które chce się wesprzeć 1% jest indywidualną sprawą każdego człowieka. Wszystkie organizacje mają równe szanse. W ramach naszej działalności pomagamy konkretnej grupie docelowej, która ze względu na swoje niepełnosprawności i sytuację życiową otrzymuje nieliczne, bezpłatne oferty od lokalnych instytucji dotyczące terapii, rekreacji i innych form pomocy. W związku z tym prowadzimy akcję promocyjną obejmującą druk kalendarzy, kalendarzyków i folderów Stowarzyszenia. Mottem naszej organizacji są słowa H. D. Thoreau "Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych".

W imieniu wszystkich naszych podopiecznych składamy Państwu serdeczne podziękowania za przekazanie 1%.

 

Skład zarządu

  •     Agnieszka Turek - prezes
  •     Aleksandra Balcerak - zastępca prezesa
  •     Anna Podgajna - zastępca prezesa
  •     Marzena Jaworska - skarbnik