Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski

ul. Długa 30

Borowa

95-041 Gałków Duży

tel. 665 491 913
e-mail: srdst.koluszki@gmail.com
KRS: 0000232719

 

Konto Stowarzyszenia


72 8788 0009 0512 2092 2006 0001