Bądźmy razem

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Realizacja programu środowiskowego antydyskryminacyjnego „Bądźmy razem” opracowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach była kontynuowana w bieżącym roku szkolnym.
Zadania programu objęły:
- współpracę z placówkami oświatowymi, a w bieżącym roku szkolnym rozszerzenie tej współpracy o placówki gimnazjalne i ponadgimnazjalne jako bezpośrednich odbiorców przedstawień teatralnych i warsztatów psychoedukacyjnych. Warsztaty psychoedukacyjne są oparte na wcześniej prezentowanym przedstawieniu profilaktycznym, biorą w nich udział zainteresowani wychowawcy, nauczyciele i pedagog, mają bowiem formę pilotażową – na ich bazie nauczyciele/wychowawcy/pedagog mogą przypominać bądź rozszerzać zagadnienia o kolejne treści;
- współpracę ze środowiskiem lokalnym- promowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- grupa teatralna „Tacy sami” pod kierunkiem p. M. Zychli oraz p. A. Szymczyk opracowała nowe przedstawienie pt. „Jeż”. Przedstawienie to zostało zaprezentowane w:
•    Szkole Podstawowej w Jeżowie (8.12.2014 r.) w trakcie obchodów Dnia Dobroczynności
•    podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w MOK w Koluszkach (3.12.2014 r.)
•    podczas spotkania choinkowego SRDST (9.01.2015 r.) dla zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji współpracujących z Ośrodkiem, członków społeczności lokalnej
•    Gimnazjum w Gałkowie Dużym (23.03.2015 r.) wraz z warsztatami psychologa szkolnego dla uczniów klas III
•    podczas VII Konkursu Zespołów Teatralnych „Złota Maska 2015” (17.04.2015 r.) - grupa otrzymała Grand Prix
•    dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Caritas” w Łodzi (27.04.2015 r.)
•    udział w Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Koluszkach (4.05.2015 r.) – I miejsce w kategorii młodzieżowej
•    Przedszkolu nr 2 w Koluszkach (8.06.2015 r.)
•    podczas Marszu dla Życia i Rodziny przy Kościele pw. NPNMP w Koluszkach (21.06.2015 r.)
- ponadto szkolna grupa teatralna zeprezentowała przedstawienie jasełkowe
•    podczas Wigilii szkolnej z udziałem podopiecznych SRDST w Koluszkach (12.12.2014 r.)
•    dla pracowników UM w Koluszkach (22.12.2014 r.)
•    podczas spotkania Kolędowanie z Komisją Zdrowia w Koluszkach (11.01.2015 r.)
•    w Szkole Podstawowej w Długiem (26.01.2015 r.)
- pantomimę „Prezent”:
•    podczas Poranka Wielkanocnego z udziałem zaproszonych gości w SOSW w Koluszkach (30.03.2015 r.)
•    w Kościele pw. NPNMP w Koluszkach (19.04.2015 r.)
•    Szkole Podstawowej w Wągrach (14.05.2015 r.)
- przedstawienie „Bajka o łaciatym słoniu” w:
•    Szkole Podstawowej w Będzelinie, Szkole Podstawowej w Różycy, odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas IV-VI (25.05.2014 r.)
- nawiązano współpracę ze SOSW oraz Stowarzyszeniem „Krąg Dobrych Serc” w Łasku. Koordynator Klubu Rodzica JiM w Łasku, p. Mariusz Podedworny został poproszony do poprowadzenia spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci autystycznych
- zaproszono do udziału w tej grupie rodziców uczniów spoza naszej placówki, wcześniej nie związanych ze SOSW oraz SRDST w Koluszkach
- podopieczni Stowarzyszenia oraz SOSW w Koluszkach brali udział w licznych konkursach plastycznych.
- zainteresowani wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy ze szkół i przedszkoli uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w naszej placówce pt. „Praca z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) w placówce ogólnodostępnej lub integracyjnej” (12.06.2015 r.)
- pani dyrektor A. Balcerak zaprezentowała informacje o realizacji programu podczas seminarium zorganizowanego w Czepowie przez RCPS w Łodzi pt. „Niezależne i aktywne życie osób z niepełnosprawnościami” (15.06.2015 r.).


Program będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy do współpracy.