Aktualności

  • Występ grupy teatralnej "Tacy sami" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach - spektakl "Jeż"
  • Trwa projekt RCPS Projekt z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „W krainie rękodzieła - usprawnianie manualne w zakresie tworzenia sztuki użytkowej” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach od września 2014 ruszył pełną parą.
  • Wycieczka do ZOO 12 września 2014 r. członkowie Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski wraz ze swoimi dziećmi i uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach wzięli udział w wycieczce do łódzkiego ZOO
  • PROGRAM WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA ARTYSYTYCZNEGO PROGRAM WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA ARTYSYTYCZNEGO "W krainie rękodzieła -usprawnianie manualne w zakresie tworzenia sztuki użytkowej"
  • Udział w realizacji projektu RCPS – „ W krainie rękodzieła”. W krainie rękodzieła- warsztaty dla niepełnosprawnych.Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach dzięki dotacji w kwocie 9.000,00 zł. pozyskanej z budżetu Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od kwietnia 2014 roku realizuje projekt „W krainie rękodzieła - usprawnianie manualne w zakresie tworzenia sztuki użytkowej”.
  • Wyniki naboru kandydatów do prowadzenia zajęć rękodzielniczych Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski informuje, że do prowadzenia zajęć rękodzielniczych realizowanych w ramach dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...