Aktualności

  • Koncert kolędowy w MOK w Koluszkach W dniu 15 stycznia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się coroczny koncert kolęd naszej społeczności lokalnej. Tegoroczny koncert był wyjątkowy bo poświęcony pamięci zmarłej 1 stycznia 2017 r. wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach p. Magdalenie Czapnik, która całe życie zawodowe poświęciła pracy z osobami niepełnosprawnymi. W koncercie wystąpiły liczne zespoły folklorystyczne, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, a także młodzież szkolna.
  • Teatr "Tacy sami" w Regnach 15 stycznia 2017 r. grupa teatralna „Tacy sami” gościła już po raz drugi w kaplicy i świetlicy wiejskiej w Regnach. Spotkanie to zorganizowała p. Agnieszka Sałata tutejsza mieszkanka, jednocześnie nauczycielka pracująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach.
  • Spotkanie mikołajkowe w Katarzynowie W sobotę 10 grudnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Katarzynowie odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z sołectwa Katarzynów-Zygmuntów oraz zaproszonych podopiecznych ze Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach.
  • Podsumowanie realizacji projektu „Od rehabilitacji do integracji” W dniu 09.12.2016 r. na spotkaniu wigilijnym Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski podsumowano realizację zadania publicznego „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Od rehabilitacji do integracji”- rehabilitacja osób  niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami integracji sensorycznej  i autyzmem. Uczestnicy projektu otrzymali oprócz mikołajkowych upominków zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie. Rodzice zaś zostali poinformowani o możliwości kontynuacji terapii w ramach działań statutowych realizowanych przez SRDST od lutego 2017 r.
  • Realizacja projektu „OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w ramach projektu „ Od rehabilitacji do integracji” – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami integracji sensorycznej i autyzmem - wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców poszukujących wysokospecjalistycznych form terapii dla swoich dzieci zorganizowało indywidualne zajęcia rehabilitacyjne.
  • Spotkanie członków 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w stołówce szkolnej SOSW w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 odbędzie się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy.  
  • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem ZAPROSZENIE....Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach we współpracy ze Stowarzyszeniem.Kolejne spotkanie grupy odbędzie się 27.10.2016 o godzinie 17.00 na terenie SOSW ul. Budowlanych 8, Koluszki.
  • „Od rehabilitacji do integracji”- kolejny projekt realizowany w Stowarzyszeniu Pracowicie rozpoczęły się powakacyjne dni w koluszkowskim stowarzyszeniu działającym przede wszystkim na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki dotacji pozyskanej ze środków będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego realizowane jest zadanie publiczne „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” pod nazwą „Od rehabilitacji do integracji”- rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami integracji sensorycznej i autyzmem.
  • Ogłoszenie: Nabór do projektu Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski ogłasza nabór na zajęcia, które odbędą się w ramach realizacji zadania publicznego „Od rehabilitacji do integracji” -  rehabilitacja osób niepełnosprawnych ruchowo,z zaburzeniami integracji sensorycznej i autyzmem, współfinansowanego ze środków będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
  • Spotkanie członków 19 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w stołówce szkolnej SOSW w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie członków Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy.
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.