Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu „Od rehabilitacji do integracji”

Dodano: 18/12/2016

Celem głównym projektu było usprawnianie i wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i autyzmem. W zadaniu wzięło udział 25 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia oraz uczniów SOSW w Koluszkach zamieszkujących na terenie powiatów brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i tomaszowskiego. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu integracji sensorycznej, rehabilitacji oraz zastosowania ortezy dynamicznej Dunag 02. W terminie od września do końca listopada 2016r. przeprowadzono 240 godzin zegarowych w tym:
    80 godzin na zajęcia w ortezie dynamicznej Dunag 02 dla 5 uczestników (po 16 godz. na uczestnika),
    80 godzin rehabilitacji ruchowej dla 10 uczestników (po 8 godz. na uczestnika),
    80 godzin integracji sensorycznej dla 10 uczestników (po 8 godz. na uczestnika).
W zajęciach z wykorzystaniem kombinezonu Dunag pomagali członkowie Stowarzyszenia wykonując pracę społeczną  w wymiarze 44 godzin polegającą m.in. na przygotowaniu sali i udziale w przebiegu zajęć. W ramach zadania zakupiono i zamontowano szynę do nauki chodu w kombinezonie, która ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo na krótkich odległościach. Ponadto  zakupiono wałek rehabilitacyjny i taśmy do kinesiotapingu , które były przydatne w prowadzonych zajęciach.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ na terenie naszego powiatu nie ma jednostek świadczących terapię SI czy wykorzystujących ortezę dynamiczną Dunag. Wszystkie podjęte działania miały na celu zmniejszenie trudności w poruszaniu się, nabywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Wpłynęły na poprawę bądź utrzymanie na zadawalającym poziomie sprawności fizycznej. Umożliwiły odbiorcom rozwinięcie kluczowych umiejętności społecznych i pełniejszą integrację. Każdy uczestnik objęty został pomocą  i wsparciem dostosowanym do jego możliwości rozwojowych. Zajęcia były prowadzone w oparciu o indywidualną diagnozę, na podstawie której dokonano ewaluacji  postępów. Stosowane innowacyjne metody pracy jak również życzliwa atmosfera pozwoliły na zawarcie pozytywnych i otwartych relacji między uczestnikami i terapeutami. Niepełnosprawni i ich rodziny z niecierpliwością czekają na kolejne projekty.
Całkowita wartość przeznaczona na zadanie wyniosła 14200zł w tym 12000zł współfinansowane z funduszy Województwa Łódzkiego. Warto nadmienić, iż projekt realizowany był z funduszy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wkład własny pochodził z wpływu 1%. To właśnie dzięki Państwu nasi podopieczni mogą korzystać z różnych specjalistycznych zajęć. Dziękując serdecznie za zaufanie i dotychczasową współpracę pragniemy złożyć życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym nowym 2017 roku.
                                                                               Koordynator  projektu - Anna Podgajna
                                                                         (SRDST w Koluszkach - KRS 0000232719)

Wstecz