Aktualności

Realizacja projektu „OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI”

Dodano: 27/11/2016

 Zajęcia rehabilitacyjne w ramach projektu to:
- rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem ortezy dynamicznej DUNAG 02 dla 5 uczestników - prowadzi p. Marta Karkusiewicz
- rehabilitacja ruchowa dla 10 uczestników – prowadzi p. Adam Płusajski
- integracja sensoryczna dla 10 uczestników – prowadzi p. Joanna Wójciak.
W realizacji zadania publicznego „Od rehabilitacji do integracji” - rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami integracji sensorycznej i autyzmem, udział wzięło 25 osób niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy zostali wyłonieni spośród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach i podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski.
Zajęcia odbywają się systematycznie w okresie od września do grudnia 2016 r. Terapia w ortezie dynamicznej Dunag 02 odbywa się 2x w tygodniu. Rehabilitacja ruchowa i integracja sensoryczna odbywa się 1x w tygodniu. Przewidziana ilość godzin zajęć dla uczestnika terapii w ortezie Dunag 02 to 16 godzin. Dla uczestnika integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej – po 8 godzin na osobę.  Forma i przebieg zajęć są ściśle uzależnione od zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Wszystkie z prowadzonych zajęć mają formę indywidualną.
Zadanie realizowane jest w ramach funduszy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Wstecz