Aktualności

Ogłoszenie: Nabór do projektu

Dodano: 13/09/2016

Kryteria naboru:
Osoba zgłaszająca swój udział w projekcie powinna:
- być podopiecznym Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski  bądź uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Koluszkach,
- posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- zamieszkiwać na terenie  jednego z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i tomaszowskiego.


Ponadto informujemy, iż na poszczególne zajęcia zostaną zakwalifikowane osoby spełniające następujące warunki:

a)    zajęcia z ortezą rehabilitacyjną Dunag 02:
5 osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymagających całkowitej lub częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, ze współwystępującym upośledzeniem umysłowym. Są to osoby z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego
- dziecięce porażenie mózgowe,
- po urazach mózgu,
- z przepukliną oponowo – rdzeniową.

b)    zajęcia rehabilitacyjne:
10 osób z niepełnosprawnością ruchową- osoby z upośledzonym rozwojem psychomotorycznym.

c)    zajęcia  integracji sensorycznej:
10 osób z zaburzoną integracją sensoryczną i autyzmem - z trudnościami  w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, opóźnionym rozwojem ruchowym małej i dużej motoryki.


W przypadku dużej ilości chętnych Zarząd będzie brał pod uwagę:
- udział uczestników w innych zajęciach bądź projektach  (preferowane osoby, które dotychczas nie korzystały bądź sporadycznie korzystały z projektów),
- sytuację materialną,
- korzystanie z innych form wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie.

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.