Aktualności

Plan pracy na rok 2016

Dodano: 06/04/2016

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Uwagi

1.

Ustalenie planu pracy i harmonogramu spotkań.

styczeń

 

2.

Udział we „Wspólnym kolędowaniu”.

styczeń

Na zaproszenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  w Koluszkach.

3.

Udzielanie informacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych, systematyczne informowanie o programach PCPR i PFRON.

cały rok

Po uzgodnieniu telefonicznym.

4.

Prowadzenie szkoleń: dla pedagogów, nauczycieli, rodziców.

cały rok

                                     Na zaproszenie zainteresowanych.

5.

Pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów, wniosków na turnusy rehabilitacyjne, do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności.

cały rok

Po uzgodnieniu telefonicznym.

6.

Redagowanie pism do różnych instytucji państwowych i urzędów z prośbą o udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych np. obniżenie kosztów turnusu.

cały rok

Po uzgodnieniu telefonicznym.

7.

Zorganizowanie integracyjnego spotkania dla sponsorów i przyjaciół stowarzyszenia (podziękowanie za współpracę).

styczeń-marzec

 MOK

8.

Uczestnictwo w zabawie choinkowej organizowanej przez LO w Koluszkach

styczeń/luty

 

9.

Zorganizowanie Dnia Świadomości Autyzmu "Zapalmy się na niebiesko"

kwiecień

We współpracy z rożnymi instytucjami i placówkami oświatowymi.

10.

Kontynuacja grupy wsparcia dla rodziców

pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

 

11.

Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych.

cały rok

Dla zainteresowanych rodziców.

12.

Prowadzenie zajęć w zakresie integracji sensorycznej

2 razy w miesiącu

W miarę posiadanych środków (zainteresowani podopieczni)

13.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem kortezy DUNAG.

cały rok

Zainteresowani podopieczni.

14.

Prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji.

2 razy w miesiącu

W miarę posiadanych środków (zainteresowani podopieczni)

15.

Kontynuowanie współpracy z wolontariuszami z ZSP Nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

 cały rok

 

16.

Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

cały rok

 

17.

Prowadzenie konsultacji przez specjalistów

cały rok

                                        Po uzgodnieniu telefonicznym.

18.

Prowadzenia zajęć dla młodzieży ze znacznym bądź głębokim upośledzeniem umysłowym w domach rodzinnych

1 godz. tygodniowo

 

19.

Udział w targach rehabilitacyjnych.

wrzesień

 

20.

Podsumowanie programu środowiskowego – antydyskryminacyjnego „Bądźmy razem.”

marzec

We współpracy z SOSW w Koluszkach.

21.

Współorganizowanie imprez z SOSW w Koluszkach:

cały rok

 

22.

Pozyskiwanie środków z zewnątrz (udział w projektach, fundusze od sponsorów).

cały rok

 

23.

Udział w szkoleniach proponowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje.

cały rok

Szkolenia tematycznie związane z działalnością Stowarzyszenia.

24.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie: msza św., piknik rodzinny.

maj

 

25.

Uczestnictwo w zabawie andrzejkowej organizowanej przez ZSP Nr 2 w Koluszkach 

listopad

 

26.

Uczestnictwo w wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych.

      
        cały rok


27.

Pokrycie kosztów dojazdów podopiecznych na imprezy integracyjne.

cały rok

 

28.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

cały rok

 

29.

Zakup materiałów promocyjnych: kalendarze, kalendarzyki, kartki świąteczne.

marzec-listopad

 

30.

Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

grudzień

 

31.

Zorganizowanie wigilii.

grudzień

 

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.