Aktualności

Podsumowanie programu Bądźmy razem

Dodano: 03/04/2016

Działania realizowane w ciągu tych trzech lat to bogate forum współpracy, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i kształtowanie postaw.

Skierowane były do kilku grup odbiorców, wśród których wymienić można:

- dzieci i młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna,

- rodzice i opiekunowie uczniów,

- wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy przedszkoli,

- społeczność lokalna,

- kluby, organizacje i instytucje.

Realizatorami programu byli:
- wykwalifikowana, specjalistyczna kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach,
- członkowie Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski,
- uczniowie Ośrodka i podopieczni Stowarzyszenia tworzący grupę teatralną „Tacy sami”.

 

Cel główny programu to: Kształtowanie prawidłowych postaw wobec niepełnosprawności - zapobieganie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe natomiast w odniesieniu do następujących grup:
Adresaci programu:
- wzbogacają wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- wykazują się szacunkiem, tolerancją wobec osób niepełnosprawnych,
- współdziałają i inicjują działania profilaktyczno-wychowawcze w swojej społeczności.
Niepełnosprawni realizatorzy programu:
- rozwijają swoje zainteresowania, talenty i prezentują je w środowisku lokalnym,
- zaspokajają różnorodne potrzeby m.in.: akceptacji, samorealizacji, przynależności do grupy, uznania i autoprezentacji,
- wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

 

Wobec wszystkich wymienionych grup odbiorców podjęto szereg działań, które opisywane były w bieżących sprawozdaniach rocznych.

Podsumowaniem udziału uczniów w warsztatach profilaktycznych i obejrzanych spektaklach tetralnych grupy "Tacy sami" było zaproszenie do konkursu palstycznego pod tym samym tytułem.

W dniu 22.03.2016 w trakcie uroczystego podsumowania programu nagrodzono następujące osoby:

W kategorii wychowanków przedszkoli:

I miejsce: Ignacy Lasocki

II miejsce: Wiktor Lenart

III miejsce: Gabriela Dymowicz

Wyróżnienie: Oliwia Smejda.

W kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych

I miejsce: Aleksandra Kabat

II miejsce: Jagoda Pudlarz

III miejsce: Oliwia Poznańska

Wyróżnienie: Miłosz Porczyk.

W kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce: Kacper Biniek

II miejsce: Marlena Kostecka

III miejsce: Natalia Gabara/Karolina Kubat (ex aequo)

Wyróżnienie: Julia Lenart.

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Julia Koprowska

II miejsce: Dagmara Koluszkowska

III miejsce: Patrycja Bedyniak.                                                                               Szczegółowy protokół z obrad jury znajduje się w zakładce Bądźmy razem.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, klubom, stowarzyszeniom, organizacjom i placówkom, które przyczyniły sie do realizacji tego programu, a tym samym wcielania w życie idei tolerancji i akceptacji osób innych/wykluczonych.

 

Aneta Szymańska-Klepacz

koordynator programu

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.