Aktualności

Projekty realizowane w naszym stowarzyszeniu pomagają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej

Dodano: 21/09/2015

Pierwszy z nich to zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży pod nazwą: „Małymi krokami do samodzielności”- usprawnianie osób z autyzmem lub/i z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach tego zadania realizowane będą trzy formy zajęć terapeutycznych: prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, indywidualna i grupowa terapia autyzmu oraz zajęcia usprawniające komunikację. Zadaniem objętych jest piętnaście osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w wieku od 2 do 22 lat, z deficytami w zakresie komunikacji, niepełnosprawnością intelektualną lub ze zdiagnozowanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Każdy uczestnik skorzysta z co najmniej 22 godzin nieodpłatnej terapii w ciągu trwania projektu, przy czym łączna liczba zajęć wyniesie 165 godzin. Celem zadania jest przede wszystkim rozwinięcie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz usprawnienie i wsparcie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Zadanie realizowane jest za pomocą nowoczesnych metod terapeutycznych z wykorzystaniem wysokiej jakości pomocy dydaktycznych. Współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w kwocie dotacji 12 040,00 zł. Termin realizacji projektu od 1 września do 14 grudnia 2015 r.

Kolejny realizowany projekt pod nazwą Impreza turystyczna „Witaj przygodo” to spełnienie marzeń wielu radosnych, ale nie do końca sprawnych dzieci. W trzydniowej, pełnej atrakcji wycieczce weźmie udział 56 osób z różnych powiatów województwa łódzkiego, w tym 36 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, m.in. osoby na wózkach wymagające stałej, indywidualnej opieki) oraz 20 pełnosprawnych opiekunów - rodziców i członków Stowarzyszenia. Celem głównym zadania jest aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Planowany termin realizacji projektu od 1 września do 30 listopada 2015 r. Oczekiwany wyjazd do Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie już w październiku. Na wyżej wymienione zadanie współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego pozyskano dotację w kwocie dotacji 10 000,00 zł.

Z ogromną przyjemnością będziemy relacjonować przebieg obu projektów.

Warto nadmienić, iż zadania realizowane są w ramach funduszy na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2015 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Mamy ogromną przyjemność po raz kolejny współpracować z tą instytucją.

Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z informacjami na temat realizowanych projektów oraz innych działań Stowarzyszenia na naszej stronie internetowej.

                                                                      Koordynator projektów

                                                                      Aleksandra Balcerak

 

                                                                               

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.