Aktualności

Nabór kandydatów do prowadzenia zajęć

Dodano: 02/09/2015

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w związku z realizacją projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  pod nazwą „Małymi krokami do samodzielności" - usprawnianie osób z autyzmem lub/i z niepełnosprawnością intelektualną ogłasza nabór kandydatów do prowadzenia zajęć terapeutycznych:
- grupowych Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- indywidualnych i grupowych terapii autyzmu,
- grupowych usprawniających komunikację.
Zajęcia będą prowadzone w terminie od września do końca listopada 2015r. Szczegóły dotyczące zajęć można uzyskać pod nr tel. 447141507.
Kandydaci powinni posiadać:
- wykształcenie wyższe, pedagogiczne (nauczyciele),
- kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi z upośledzeniem umysłowym (oligofrenopedagogika),
- różne formy doskonalenia zawodowego potwierdzające umiejętności zakresie stosowania Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii autyzmu, usprawniania komunikacji.
Zgłoszenia  wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje można składać do dnia 04.09.2015r. do godz.15.00 listownie bądź osobiście w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki, pok. nr 207.
Wyniki o naborze zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 08.09.2015r.

W imieniu Zarządu SRDST
Prezes Agnieszka Turek

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.