Aktualności

Plan pracy Stowarzyszenia na 2015 rok

Dodano: 05/04/2015

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Uwagi

1.

Ustalenie planu pracy i harmonogramu spotkań.

styczeń

 

2.

Udział we „Wspólnym kolędowaniu”.

styczeń

Na zaproszenie Komisji Zdrowia w Koluszkach.

3.

Udzielanie informacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych, systematyczne informowanie o programach PCPR i PFRON.

cały rok

Po uzgodnieniu telefonicznym.

4.

Prowadzenie szkoleń: dla pedagogów, nauczycieli, rodziców.

cały rok

                                     Na zaproszenie zainteresowanych.

5.

Pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów, wniosków na turnusy rehabilitacyjne, do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności.

cały rok

Po uzgodnieniu telefonicznym.

6.

Redagowanie pism do różnych instytucji państwowych i urzędów z prośbą o udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych np. obniżenie kosztów turnusu.

cały rok

 Po uzgodnieniu telefonicznym.

7.

Zorganizowanie integracyjnego spotkania dla sponsorów i przyjaciół stowarzyszenia (podziękowanie za współpracę).

styczeń

 

8.

Udział w zabawie choinkowej organizowanej przez LO w Koluszkach

luty

 

9.

Zorganizowanie występów podopiecznych z „Porankiem wielkanocnym”.

kwiecień

 Na zaproszenie.

10.

Kontynuacja grupy wsparcia dla rodziców

pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

 

11.

Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych.

cały rok

Dla zainteresowanych rodziców.

12.

Prowadzenie zajęć w zakresie integracji sensorycznej

2 razy w miesiącu (czwartek)

W miarę posiadanych środków (zainteresowani podopieczni - 2 godz. w miesiącu)

13.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem kortezy DUNAG.

cały rok

Zainteresowani podopieczni.

14.

Prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji.

2 razy w miesiącu (czwartek)

W miarę posiadanych środków (zainteresowani podopieczni)

15.

Kontynuowanie współpracy z wolontariuszami z ZSP Nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

 cały rok

 

16.

Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

cały rok

 

17.

Prowadzenie konsultacji przez specjalistów

cały rok

                                        Po uzgodnieniu telefonicznym.

18.

Prowadzenia zajęć dla młodzieży ze znacznym bądź głębokim upośledzeniem umysłowym w domach rodzinnych

1 godz.           tygodniowo

 

19.

Udział w targach rehabilitacyjnych.

wrzesień

 

20.

Udział w programie środowiskowym – antydyskryminacyjny „Bądźmy razem.”

cały rok

We współpracy z SOSW w Koluszkach.

21.

Współorganizowanie imprez ze SOSW w Koluszkach:

cały rok

 

22.

Pozyskiwanie środków z zewnątrz (udział  projektach, fundusze od sponsorów).

cały rok

 

23.

Udział w szkoleniach proponowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje.

cały rok

Szkolenia tematycznie związane z działalnością Stowarzyszenia.

24.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie: msza św., piknik rodzinny.

maj

 

25.

Uczestnictwo w zabawie andrzejkowej organizowanej przez ZSP Nr 2 w Koluszkach 

listopad

 

26.

Uczestnictwo w imprezach integracyjnych na Hali Arena z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek.

       czerwiec

       grudzień

 Na zaproszenie Fundacji Integracja JP II

27.

Pokrycie kosztów dojazdów podopiecznych na imprezy integracyjne.

cały rok

 

28.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

cały rok

 

29.

Zakup materiałów promocyjnych: kalendarze, kalendarzyki, kartki świąteczne.

grudzień

 

30.

Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

grudzień

 

31.

Zorganizowanie Wigilii.

grudzień

 

 

 

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.