Aktualności

Nabór kandydatów do prowadzenia zajęć rękodzielniczych.

Dodano: 25/04/2014

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w związku z realizacją projektu z budżetu Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  pod nazwą „W krainie rękodzieła-usprawnianie manualne w zakresie sztuki użytkowej” ogłasza nabór  kandydatów do prowadzenia zajęć  rękodzielniczych. Zajęcia będą prowadzone w terminie od maja do końca listopada 2014r. Szczegóły dotyczące zajęć można uzyskać pod  nr tel.447141507.
Kandydaci powinni posiadać:
    wykształcenie wyższe, pedagogiczne (nauczyciele),
    kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi z upośledzeniem umysłowym (oligofrenopedagogika),
    różne formy doskonalenia zawodowego potwierdzające umiejętności zakresie technik plastycznych bądź technicznych.
Zgłoszenia  wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje można składać do dnia 05.05.2014r. do godz.15.00 listownie bądź osobiście w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, ul. Budowlanych 8,95-040 Koluszki,  pok. nr 207.
Wyniki o naborze zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 06.05.2014r.

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.