Aktualności

Podsumowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski (SRDST) zatytułowanego „W krainie rękodzieła…”

Podsumowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski (SRDST) zatytułowanego  „W krainie rękodzieła…” Dodano: 21/12/2014

Podczas wigilijnego spotkania SRDST w dniu 12.12. 2014 r. odbyło się podsumowanie projektu zatytułowanego  „W krainie rękodzieła - usprawnianie manualne w zakresie tworzenia sztuki użytkowej”.
Ocenę realizacji projektu dokonał jego koordynator p. Aleksandra Balcerak, która w  obecności zaproszonych gości wręczyła wszystkim uczestnikom projektu imienne, pamiątkowe dyplomy oraz zaprosiła na wystawę prac uczestników projektu.
Projekt „W krainie rękodzieła- usprawnianie manualne w zakresie  tworzenia sztuki użytkowej ” był realizowany od kwietnia do grudnia bieżącego roku  w formie warsztatów rękodzielnictwa.
Warsztaty skierowane były do 12 osób pełnoletnich podopiecznych SRDST posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Byli to uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy bądź jej absolwenci.
Głównym, do osiągnięcia celem podczas trwania cyklicznych warsztatów rękodzielniczych było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez projektowanie i wykonywanie form użytkowych i dekoracyjnych w różnorodnych technikach i z użyciem ciekawych materiałów.
Projekt mógł być realizowany dzięki dotacji w kwocie 9.000,00 zł. pozyskanej z budżetu województwa łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w roku 2014 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Zakończone warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Spotkanie z twórczością rękodzielniczą niepełnosprawnych podopiecznych SRDST stało się ważnym elementem terapeutycznym oraz  umożliwiło zaspokojenie jednej z potrzeb w rozwoju każdego człowieka, jaką jest tworzenie.
Dzięki udziałowi w zajęciach podopieczni mieli możliwość wykonywania prac w wielu ciekawych technikach rękodzielniczych, miłego spędzenia czasu wolnego, spotkania się ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami oraz miłej konwersacji w czasie pracy zespołowej. Projekt dał  szansę osobom niepełnosprawnym na doskonalenie sprawności namulanych, na podniesienie umiejętności w zakresie sztuki rękodzielniczej.
Rodzice uczestników projektu,  członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście z dużą ciekawością i zachwytem przyglądali się wykonanym pracom rękodzielniczym na wystawie kończącej realizację cyklicznych zajęć warsztatowych.
Najlepszą rekomendacją,  realizowanego projektu było  zadowolenie podopiecznych SRDST . Uczestnicy zdobyli nowe, ciekawe doświadczenia, wzmocnili relacje rówieśnicze ,stali się gotowi na nowe wyzwania projektowe.

 

Koordynator projektu

Aleksandra Balcerak

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.