Aktualności

Udział w realizacji projektu RCPS – „ W krainie rękodzieła”.

Dodano: 21/05/2014

W krainie rękodzieła- warsztaty dla niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach dzięki dotacji w kwocie 9.000,00 zł. pozyskanej z budżetu Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2014 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od kwietnia 2014 roku realizuje projekt „W krainie rękodzieła - usprawnianie manualne w zakresie tworzenia sztuki użytkowej”.
Głównym celem programu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez projektowanie i wykonywanie form użytkowych i dekoracyjnych.
Zadanie zostanie zrealizowane przez organizację cyklicznych zajęć rękodzieła artystycznego trwających od maja do listopada bieżącego roku z wyłączeniem okresu wakacyjnego w wymiarze 50 godzin zegarowych na grupę.
Adresatami warsztatów są dwie 6-osobowe grupy pełnoletnich podopiecznych Stowarzyszenia posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Są to uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy bądź jej absolwenci. Dzięki udziałowi w zajęciach będą mieli możliwość wykonywania prac z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik oraz pogłębiania różnych sposobów komunikowania w czasie pracy zespołowej
Specjaliści prowadzący zajęcia postarają się o stworzenie przyjaznej, życzliwej atmosfery, która buduje w niepełnosprawnych przekonanie, że warto próbować otworzyć się na otaczający świat i nie zrażać się drobnymi porażkami.

 

Koordynator projektu
Aleksandra Balcerak

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.