Aktualności

Plan pracy Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na rok 2014

Dodano: 09/03/2014

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Uwagi

1.

Ustalenie planu pracy i harmonogramu spotkań.

styczeń

 

2.

Udział we „Wspólnym kolędowaniu” organizowanym przez Komisję Zdrowia w Koluszkach.

 

styczeń

 

3.

Udzielanie informacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych, systematycznie informowanie o programach PCPR i PFRON.

 

cały rok

 

 

 

 

4.

Prowadzenie szkoleń :dla pedagogów, nauczycieli, rodziców.

 

cały rok

 

 

5.

Pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów, wniosków na turnusy rehabilitacyjne, do zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

cały rok

 

6.

Redagowanie pism do różnych instytucji państwowych i urzędów z prośbą o udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych np. obniżenie kosztów turnusu.

 

cały rok

 

7.

Zorganizowanie integracyjnego spotkania dla sponsorów i przyjaciół stowarzyszenia (podziękowanie za współprace).

Styczeń

 

8.

Zorganizowanie we współpracy z SOSW w Koluszkach tygodniowych ferii zimowych dla podopiecznych stowarzyszenia.

 

Luty

 

9.

Uczestnictwo w zabawie choinkowej organizowanej przez LO w Koluszkach

Luty

 

10.

Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Kobiet (przedstawiono prezentację multimedialną

Marzec

 

11.

Zorganizowanie występów podopiecznych z „Porankiem wielkanocnym” w Kościele NMPNP w Koluszkach

kwiecień

 

12.

Kontynuacja grupy wsparcia dla rodziców

 

pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

 

13.

Prowadzenie zajęć świetlicowych

 

każdy poniedziałek-3 godz.

 

14.

Kontynuowanie współpracy z wolontariuszami z ZSP Nr 2, którzy czynnie włączali się w akcje Stowarzyszenia

 

cały rok

 

15.

Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Mamy Wielkie Serca z Świnic Warckich, w zakresie organizacji turnusu rehabilitacyjnego w Stemplewie, zapoznano się z bazą rehabilitacyjną ośrodka.

 

marzec-sierpień

 

16.

Prowadzenie konsultacji przez specjalistów

środa 16-18

 

 

17.

Prowadzenia zajęć dla młodzieży ze znacznym bądź głębokim upośledzeniem umysłowym w domach rodzinnych

 

1 godz. tygodniowo

 

18.

Udział w targach rehabilitacyjnych.

 

Wrzesień

 

19.

Udział w programie środowiskowym „Bądźmy razem”

od września

 

20.

Współorganizowanie imprez ze SOSW w Koluszkach:

 

cały rok

 

21.

Pozyskiwanie środków z zewnątrz.

 

cały rok

 

22.

Udział w szkoleniach proponowanych przez RCPS

cały rok

 

23.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie msza św., piknik rodzinny na terenie PSP w Koluszkach

maj

 

24.

Zorganizowanie we współpracy z SWOW w Koluszkach oraz MOK regionalnej konferencji „Porozmawiajmy o autyzmie

 

czerwiec

 

25.

Uczestnictwo w zabawie andrzejkowej organizowanych przez ZSP Nr 2 w Koluszkach

 

listopad

 

26.

Uczestnictwo w imprezach integracyjnych na Hali Arena z okazji dnia dziecka, spotkanie mikołajkowe.

 

czerwiec, grudzień

 

27.

Pokrycie kosztów dojazdów podopiecznych na imprezy integracyjne.

cały rok

 

28.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

 

cały rok

 

Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.