Aktualności

Realizacja projektu MOGĘ WIĘCEJ - AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Dodano: 09/06/2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W zajęciach bierze udział 21 uczestników. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie, niepełnosprawne ruchowo lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. W chwili obecnej prowadzone są  zajęcia z zakresu indywidualnego wsparcia kompetencji życiowych oraz zajęcia grupowe w aspekcie treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni i zaangażowani w pracę nad sobą  i podnoszeniem swoich umiejętności do wykonywania w przyszłości określonej pracy. Podczas zajęć  zdobywają wiedzę o rynku pracy, podejmują próby rozwiązywania sytuacji ograniczających aktywność zawodową i społeczną oraz zdobywają umiejętności praktyczne.

W dalszej części projektu zaplanowano również: indywidualne poradnictwo specjalistyczne, zajęcia informatyczne z uwzględnieniem programów użytkowych, wsparcie dla otoczenia dla osób zagrożonych wykluczeniem, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże zawodowe. 

Szczegółowe cele projektu: zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz udzielanie wsparcia otoczeniu tych osób. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt przewiduje między innymi następujące usługi dla uczestników:

- poradnictwo: prawne, psychologiczne i zawodowe;

- treningi umiejętności społecznych, usługi asystenckie;

- zajęcia podnoszące sprawność osób z ograniczeniami zdrowotnymi;

- szkolenia i staże zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia;

- wsparcie dla członków otoczenia osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021 r., zajęcia odbywać się będą na terenie Koluszek.

Wszystkie działania wykonają osoby posiadające kwalifikacje zgodne z założeniami do Regulaminu Konkursu.


Wiecej informacji na temat realizacji działań w ramach projektu pod adresem:

Projekt - Fundacja Progressio

Wstecz