Aktualności

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski z działalności za 2013 rok

Dodano: 09/03/2014

W 2013r. Zarząd Stowarzyszenia regularnie co miesiąc (oprócz miesięcy wakacyjnych) spotykał się z członkami organizacji oraz osobami zainteresowanymi. W ramach prac Zarządu Stowarzyszenia oraz ich członków:

 • udzielano informacji dotyczących praw osób niepełnosprawnych,
 • systematycznie informowano o programach PCPR i PFRON,
 • pomagano w wypełnianiu różnych dokumentów, wniosków na turnusy rehabilitacyjne, do zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • redagowano pisma do różnych instytucji państwowych i urzędów z prośbą o udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych np. obniżenie kosztów turnusu,
 • kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Mamy Wielkie Serca z Świnic Warckich, w zakresie organizacji turnusu rehabilitacyjnego w Stemplewie, zapoznano się z bazą rehabilitacyjną ośrodka,
 • udzielono pomocy w zorganizowano wycieczki do …..
 • zamówiono i uczestniczono w mszy św. w intencji osób niepełnosprawnych z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,
 • zorganizowano pikniki rodzinne: z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na terenie PSP w Koluszkach,
 • dofinansowano koszty udziału podopiecznych  w turnusach rehabilitacyjnych ,
 • przedstawiono wpływy w ramach 1%-uzyskano kwotę ……..zł.
 • otrzymano dotację na organizację integracyjnej imprezy o zasięgu regionalnym „W świecie recyklingu ”w  kwocie ……. zł. z budżetu Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2013 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 • zorganizowano we współpracy z  SWOW w Koluszkach  oraz MOK regionalną konferencję  „Porozmawiajmy o autyzmie”
 • zorganizowano  we współpracy z SOSW w Koluszkach tygodniowe ferie zimowe dla podopiecznych stowarzyszenia,
 • prowadzono co tygodniowe dwugodzinne konsultacje specjalistów w Gimnazjum Nr 2 ,ul.Mickiewicza ……,Koluszki (każda środa godz. 16.00-18.00)
 • prowadzono szkolenia dla pedagogów z terenu miasta i gminy Koluszki (Bulliyng w szkole)
 • poinformowano o działalności Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie łódzkim wschodnim
 • przeprowadzono integracyjne spotkanie dla sponsorów i przyjaciół stowarzyszenia, w którym uczestniczyli m.in. Stowarzyszenie Wsi Przanowice, lokalne firmy
 • podjęto szereg działań mających na celu promocję Stowarzyszenia: zakupiono kalendarze, kalendarzyki, sporządzono ulotki,
 • kontynuowano współpracę z wolontariuszami z ZSP Nr 2, którzy czynnie włączali się w akcje Stowarzyszenia,
 • zamieszczono podziękowania za 1% w lokalnej gazecie,
 • prowadzono terapię dla młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym dotychczas nieobjętych żadną formą pomocy,
 • zorganizowano spotkanie wigilijne, w której uczestniczyli członkowie i podopieczni Stowarzyszenia we współpracy z Seminarium Duchownym w Łodzi
 • systematycznie współpracowano z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w wyniku czego podopieczni uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach organizowanych przez placówkę, często będąc ich współorganizatorem:

-Biegi integracyjne i zabawy na wesoło,
-Realizacja programu środowiskowego Bądźmy razem…

 • kontynuowano współpracę z Fundacją Jana Pawła II, w wyniku której podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka i Mikołajkowym na Hali Arena w Łodzi, gdzie mogli podziwiać artystów polskiej sceny estradowej i otrzymali paczki,
 • zorganizowano i sfinansowano przewóz osób niepełnosprawnych na imprezy odbywające się poza terenem Koluszek:

-teatr wielki w Łodzi,
-hala Arena-2 razy

 • zorganizowano i sfinansowano koncerty „Filharmonii Łódzkiej” na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia i uczniów SOSW,
 • zorganizowano występy podopiecznych z „Porankiem wielkanocnym” w Kościele NMPNP w Koluszkach,
 • uczestniczono „We wspólnym kolędowaniu” organizowanym przez Komisje Zdrowia w Koluszkach,
 • na bieżąco aktualizowano stronę internetową Stowarzyszenia

Ponadto uczestniczono w:

 • zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez ZSP nr 2 w Koluszkach,
 • zabawie karnawałowej zorganizowanej przez LO w Koluszkach.

Wnioski:

 • kontynuować działalność informacyjną, edukacyjną w tym :

- przekazywać informację dotyczącą działalności stowarzyszenia w szkołach i przedszkolach (prezentacja multimedialna)
-prowadzić szkolenia dla nauczycieli, rodziców, osób zainteresowanych tematyką związaną z niepełnosprawnością bądź działaniami profilaktycznymi,

 • kontynuować działalność promocyjną,
 • poszerzyć ofertę stowarzyszenia o specjalistyczne zajęcia
 • zatrudnić terapeutę integracji sensorycznej oraz rehabilitanta
 • aktualizować stronę internetową Stowarzyszenia,
 • pozyskiwać środki zewnętrzne m.in. w ramach RCPS,EFS.
 • Kontynuowac konsultacje z psychologiem i logopedą
Wstecz
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.