Aktualności

Nabór do projektu BIERZEMY ŻYCIE GARŚCIAMI

Dodano: 16/08/2019

Kryteria do naboru:
Osoba zgłaszająca swój udział w projekcie powinna:
•    być podopiecznym Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski bądź uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach
•    posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
•    zamieszkiwać na terenie jednego z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego bądź tomaszowskiego.
Ponadto zostaną zakwalifikowane osoby, które charakteryzuje m.in.: zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, niepełnoprawność ruchowa (z uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i wymagających całkowitej lub częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych), niepełnosprawność intelektualna, w tym w stopniu głębokim.

W przypadku dużej ilości chętnych Zarząd Stowarzyszenia będzie brał pod uwagę:
- udział uczestników w innych zajęciach bądź rodzajach terapii (preferowane osoby, które dotychczas nie korzystały bądź sporadycznie korzystają z udziału w projektach),
- udział w innych formach wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26.08.2019 r. o godz. 18.00  w budynku SOSW w Koluszkach,              ul. Budowlanych 8.

Wstecz