Aktualności

Ogłoszenie: Nabór do projektu „Pomaganie przez rehabilitowanie”

Dodano: 16/08/2018

Kryteria do naboru:
Osoba zgłaszająca swój udział w projekcie powinna:
•    Być podopiecznym Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski bądź uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach
•    Posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
•    Zamieszkiwać na terenie jednego z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, bądź tomaszowskiego.
Ponadto zostaną zakwalifikowane osoby, które charakteryzuje m.in.: zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, dziecięce porażenie mózgowe, niepełnosprawność intelektualna.

W przypadku dużej ilości chętnych Zarząd Stowarzyszenia będzie brał pod uwagę:
- udział uczestników w innych zajęciach bądź projektach (preferowane osoby, które dotychczas nie korzystały bądź sporadycznie korzystały z projektów).
- sytuację materialną
- korzystanie z innych form wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie.

Wstecz