Aktualności

  • Staże uczestników MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM Uczestnicy projektu uczestniczący w stażach zawodowych. Brali udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, a także mieli możliwość spotkania się z prawnikiem. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.  Więcej informacji na temat realizacji działań w ramach projektu pod adresem: Projekt - Fundacja Progressio
  • Walne zebranie członków Zapraszamy wszystkich na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 16 września 2020 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie - budynku Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, ul. Mickiewicza 8 (stołówka). Obecność obowiązkowa!
  • Realizacja zajęć MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM Zajęcia w ramach projektu „Mogę więcej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem” - ciąg dalszy. 
  • Realizacja projektu MOGĘ WIĘCEJ - AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM Podopieczni Stowarzyszenia i ich rodziny biorą udział w realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnej "Progressio" projekcie pt. "Mogę więcej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
  • Ogłoszenie dotyczące projektu MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 18.03.2020O usługi w zakresie aktywizacji społecznej świadczone w związku z realizacją projektu MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Włączenie społeczne, Działania IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.1.2 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
  • Spotkanie Zapraszamy wszystkich na zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 17.30 w  Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach ul. Zagajnikowa 12.
  • Życzenia świąteczne i noworoczne Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe, spokoju, czasu radośnie spędzonego w gronie rodzinnym i otuchy w sercu, którą daje narodzenie dzieciątka a w Nowym Roku spełnienia planów, otuchy i radości wszystkim podopiecznym, ich rodzinom i przyjaciołom składa Zarząd Stowarzyszenia.
  • Podsumowanie projektu BIERZEMY ŻYCIE GARŚCIAMI W związku z zakończeniem zajęć terapeutycznych realizowanych w ramach projektu  "Bierzemy życie garściami” – usprawnianie osób niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy na podsumowanie, które odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12 (sala nr 1, parter).