Aktualności

  • Walne zebranie członków Zapraszamy wszystkich na walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 16 września 2020 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie - budynku Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, ul. Mickiewicza 8 (stołówka). Obecność obowiązkowa!
  • Realizacja projektu MOGĘ WIĘCEJ - AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM Podopieczni Stowarzyszenia i ich rodziny biorą udział w realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnej "Progressio" projekcie pt. "Mogę więcej" - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Ogłoszenie ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 18.03.2020O usługi w zakresie aktywizacji społecznej świadczone w związku z realizacją projektu MOGĘ WIĘCEJ – AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX – Włączenie społeczne, Działania IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.1.2 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
  • Spotkanie Zapraszamy wszystkich na zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 17.30 w  Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach ul. Zagajnikowa 12.
  • Życzenia świąteczne i noworoczne Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe, spokoju, czasu radośnie spędzonego w gronie rodzinnym i otuchy w sercu, którą daje narodzenie dzieciątka a w Nowym Roku spełnienia planów, otuchy i radości wszystkim podopiecznym, ich rodzinom i przyjaciołom składa Zarząd Stowarzyszenia.
  • Podsumowanie projektu BIERZEMY ŻYCIE GARŚCIAMI W związku z zakończeniem zajęć terapeutycznych realizowanych w ramach projektu  "Bierzemy życie garściami” – usprawnianie osób niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy na podsumowanie, które odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. (piątek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12 (sala nr 1, parter).  
  • Realizacja projektu BIERZEMY ŻYCIE GARŚCIAMI - usprawnianie osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski realizuje kolejny już projekt w formie specjalistycznej terapii dla osób niepełnosprawnych. Stało się to możliwe dzięki dotacji pozyskanej ze środków będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Całkowita wartość zadania wynosi 17 890,00 zł, w tym 13 300,00 zł współfinansowane jest z funduszy Województwa Łódzkiego.
  • Nabór do projektu BIERZEMY ŻYCIE GARŚCIAMI Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski ogłasza nabór do projektu „Bierzemy życie garściami” – usprawnianie osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w formie specjalistycznej terapii dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania będą realizowane indywidualne zajęcia: rewalidacyjno-wychowawcze, neurologopedyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Odbywać się będą w domach uczestników w terminie 09.09.2019 r. - 20.12.2019 r.
  • Spotkanie członków Stowarzyszenia Zapraszamy wszystkich na zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w  budynku SOSW w Koluszkach, ul. Budowlanych 8.
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.